Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie 20 Maj 2018
Menu


Środowiskowy Dom Samopomocy
w Choszcznie

ul. Dąbrowszczaków 40
73 - 200 Choszczno
Godziny otwarcia: 7:30 - 15:30

tel. (0) 95 765 18 90/91
fax (0) 95 765 18 90
e mail: sdschoszczno@wp.pl
Usługi
USŁUGI

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 15:30. Zajęcia organizowane są w grupach i indywidualnie. Ustala się je na podstawie autorskiego, indywidualnego planu przygotowanego przez radę programową.

Plan terapeutyczny opracowany jest w oparciu o profil uczestnika i dostosowany do aktualnego stanu potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Program podlega ciągłej ewaluacji.

Realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej poprzez postępowanie wspierając - rehabilitacyjne, które oparte jest na:

1. Udzielaniu wsparcia emocjonalnego:
- podnoszeniu kompetencji w zakresie umiejętności życia z problemem choroby i niepełnosprawności
- tworzeniu atmosfery wzajemnej życzliwości i zrozumienia
- tworzeniu poczucia bezpieczeństwa
- akceptowaniu, wyrażaniu pochwał
- pomocy w radzeniu sobie ze stresem i negatywnymi emocjami
- rozumieniu potrzeb i sytuacji uczestnika


2. Rehabilitacji społecznej:

a) nabywaniu umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowanie w codziennym życiu
- samoobsługi w zakresie czynności gospodarczych i porządkowych
- dbaniu o higienę i estetyczny wygląd
- gospodarowaniu własnym budżetem (usamodzielnianie finansowe)

b) nabywaniu umiejętności społecznych i interpersonalnych
- usprawnianiu funkcji komunikowania się (słuchanie i mówienie)
- utrzymywaniu prawidłowych relacji w kontaktach z innymi uczestnikami, domownikami oraz społecznością lokalną
- współżyciu w grupie
- podejmowaniu decyzji i szeregowanie problemów
- załatwianiu spraw urzędowych i zdrowotnych
- planowaniu przyszłości

c) nabywaniu umiejętności spędzania wolnego czasu
- rozbudzaniu i podtrzymywanie zainteresowań
- planowaniu dnia codziennego
- wykorzystaniu czasu wolnego na wykonywanie zajęć sprawiających przyjemność

d) podejmowaniu działań mających na celu stworzenie warunków do podjęcia przez uczestników nauki i samodzielnej pracy
- szukaniu informacji o szkołach i pracy
- pomocy w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do podjęcia nauki lub pracy
- pomocy w przygotowywaniu się do rozmowy rekrutacyjnej i z pracodawcą
- wspieraniu i asystowaniu


3. Organizowaniu zajęć terapeutycznych dla uczestników dostosowując je do stopnia możliwości, umiejętności i zainteresowań poprzez:
- terapię zajęciową zobacz więcej...
- rehabilitację ruchową zobacz więcej...
- zajęcia reedukacyjne (gry planszowe, szachy, spacery, korzystanie z radia, telewizji, internetu, wideoteki, wyjścia do kina, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, udział w uroczystościach w środowisku lokalnym)


4. Organizowaniu imprez i uroczystości okolicznościowych:
- spartakiady
- wystawy artystyczne
- kuligi
- Andrzejki
- Mikołajki
- Święta
- przyjęcia urodzinowe
- prezentacje dorobku artystycznego


5. Współpracy z rodziną
- utrzymywaniu stałego kontaktu z rodziną i wspólne tworzenie wspierającego środowiska
- kształtowaniu odpowiednich postaw wobec osoby chorej i niepełnosprawnej
- udziału członków rodziny w spotkaniach i uroczystościach Środowiskowego Domu Samopomocy